ORGANIZERS

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup içerik ile ilgili tek sorumluluk Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı’na aittir.

(The content of this project, which was prepared with the support of the Ministry of Culture and Tourism, in no way reflects the views of the Ministry of Culture and Tourism, and the sole responsibility for the content belongs to the Beyoğlu Education and Culture Foundation.)